GOGOVA SAMONIKOV, Marija, Faculty of Economics, “Goce Delcev” University, Stip, Macedonia